1401/03/15 20:27:19
مأموریت‌های سازمان بهزیستیمأموریت‌های سازمان بهزیستی به شرح زیر است:

 • » حمایت و توان بخشی نابینایان
 • » حمایت و توان بخشی ناشنوایان
 • » حمایت و توا ن بخشی معلولان ذهنی
 • » حمایت و توان بخشی معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی
 • » حمایت و توان بخشی سالمندان
 • » حمایت و توان بخشی بیماران روانی مزمن
 • » حمایت و توان بخشی کودکان عادی
 • » حمایت و توان بخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار
 • » حمایت و توان بخشی ایتام و کودکان بی سرپرست
 • » حمایت و توان بخشی کودکان خیابانی و بدسرپرست
 • » حمایت و توان بخشی دختران پناهجو (فراری)
 • » حمایت و توان بخشی زنان پناهجو
 • » حمایت و توان بخشی زنان آسیب دیده ی  اجتماعی
 • » حمایت و توان بخشی معتادان
 • » حمایت و توان بخشی افراد در معرض آسیب های اجتماعی (زنان متقاضی طلاق، کودکان در معرض کودک آزاری، خانواده های نابسامان، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند و ...)
 • » تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت های اجتماعی از آنان
 • » کمک به تأمین جهیزیه ی مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب دیدگان نیازمند
 • » حمایت و نگهداری از معلولان غیرقابل توان بخشی
 • » قراردادن نیازمندان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی
 • » ساخت اندام های مصنوعی و کفش طبی مورد نیاز معلولان از طریق مراکز فنی و ارتوپدی سازمان
 • » تهیه و تدوین استانداردهای خدمات تخصصی توان بخشی و نظارت برحسن اجرای آن ها
 • » پیشگیری از معلولیت های مختلف از طریق اجرای برنامه ها و طرح های مختلف در کشور
 • » پیشگیری از آسیب های اجتماعی (کودک آزاری، خودکشی، همسرآزاری، طلاق و ...) از طریق اورژانس های خدمات اجتماعی و مراکز پیشگیری از طلاق و کلینیک های مددکاری و خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره حضوری و صدای مشاور تلفن 148
 • » خدمات مشاوره ی ژنتیک
 • » پیشگیری از اعتیاد به روش اجتماع محور در محلات شهری و روستائی، واحدهای اداری، کارگری و آموزشی
 • » اجرای برنامه های کاهش آسیب و عوارض بهداشتی، اجتماعی، اعتیاد و پیشگیری از گسترش بیماری ایدز در کشور از طریق آموزش معتادان پرخطر و خانواده های آنها، توزیع وسایل پیشگیری کننده، راه اندازی DIC و کلینیک های متادون
 • » آموزش مهارت های زندگی (فردی و اجتماعی) در واحدهای آموزشی، کارگری و خانواده ها و زوجین به منظور مقاوم سازی افراد در برابر تهدیدات آسیب های اجتماعی
 • » تهیه و تدوین تعرفه های خدمات مشاوره ای و پیشگیرانه و نظارت برحسن اجرای آنها در مراکز
 • » تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز جامعه در زمینه های توان بخشی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی از طریق دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی سازمان
 • » آموزش ویژه ی معلولان نظیر ناشنوایان، معلولان ذهنی، آموزش خط بریل و جهت یابی به نابینایان
 • » آموزش مهارت های زندگی ویژه معلولان
 • » ارزیابی و راهنمایی شغل معلولان جهت آموزش و اشتغال مناسب
 • » برنامه ریزی و تأمین موجبات جلب و جذب مشارکت های مردمی (نقدی و غیرنقدی)
 • » برنامه ریزی و تأمین موجبات جلب و جذب خدمات داوطلبانه
 • » گسترش مؤسسات خیریه و غیردولتی، حمایت و توانمندسازی آن ها (صدور موافقت اصولی، روانه فعالیت و نظارت)
 • » برنامه های فرهنگی و فوق برنامه معلولین و افراد تحت پوشش

کد خبر 94
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 2326

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها