1403/03/21 7:43:3
شناسنامه خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی بهزیستی و توافقنامه سطح خدماتردیف عنوان خدمت اصلی عنوان زیرخدمت شناسنامه خدمت توافق نامه سطح خدمات                  سوالات متداول مسئول مربوطه شماره تماس آدرس الکترونیکی نحوه ارائه خدمت          
1 ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی (13011052000) صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی 13011052108                   
خانم ترحمی 05132232960 https://center.behzisti.net

غیرحضوری

حضوری

2 ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی (13011052000) صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی 13011052109 خانم ترحمی 05132232960 https://center.behzisti.net

غیرحضوری

حضوری

3 ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی (13011052000) صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی 13011052110 خانم ترحمی 05132232960 https://center.behzisti.net

غیرحضوری

حضوری

4 ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی (13011052000) ابطال پروانه های مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی 13011052111 خانم ترحمی 05132232960 https://center.behzisti.net

غیرحضوری

حضوری

5
 
 
خدمات روزانه بهزیستی (19071053000)
ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل 19011053106 خانم رامبد 05132230991  

حضوری

6
 
 
خدمات روزانه بهزیستی (19071053000)
ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه بهزیستی 19011053108 اکرم قدیرپور
سمانه طاهری زاده
09154040775
09387868222
https://autism.behzisti.net/

غیرحضوری

حضوری

7
 
 
خدمات روزانه بهزیستی (19071053000)
ارائه خدمات مشاوره به آحاد مردم (مشاوره روانشناختی، ژنتیک، تحصیلی، شغلی و...) 19071053112 طاهره سادات علوی- نرگس ژیان عابد 09155176058-09153170112 https://moshavereh.behzisti.ir

غیرحضوری

حضوری
8
 
 
خدمات روزانه بهزیستی (19071053000)
ارائه حمایت های روانی اجتماعی در بحران (محب) 19091053113
محبوبه عباس زاده لاله -میترابلالی 9151889783-09155571233   حضوری
9
 
 
خدمات روزانه بهزیستی (19071053000)
ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف 19041053114       حضوری
10
 
 
خدمات روزانه بهزیستی (19071053000)
ارائه خدمات اجتماع محور و مددکاری جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیب‌های اجتماعی شایع 19071053115 اکرم لالوی 09153048718   حضوری
11
 
 
خدمات روزانه بهزیستی (19071053000)
ارائه خدمات مراقبت در منزل به معلولین،سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه 19011053116 خانم رامبد 05132230991   حضوری
12
 
 
خدمات روزانه بهزیستی (19071053000)
ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی 16021053117 مجید اسلامی 09153161022   حضوری
13
 
 
خدمات روزانه بهزیستی (19071053000)
ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری بهزیستی 19071053118 هادی عسلی 05132231216   حضوری
14 خدمات شبانه‌روزی بهزیستی (19041054000) ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی 19011054103 خانم مهرآبادی 05132230991   حضوری
15 خدمات شبانه‌روزی بهزیستی (19041054000) ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی بهزیستی به افراد با اختلال مصرف مواد 19071054109 محسن مروی 05132281584   حضوری
16 خدمات شبانه‌روزی بهزیستی (19041054000) ارایه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد (TC) بهزیستی 19071054110 امیر گوهری 05132231216   حضوری
17 خدمات شبانه‌روزی بهزیستی (19041054000) ارایه خدمات سرپناه شبانه بهزیستی به معتادین 19071054111 هادی عسلی 05132231216   حضوری
18 خدمات شبانه‌روزی بهزیستی (19041054000) ارایه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست(شیرخوارگان ، نوباوگان،کودکان و نوجوانان) 19041054112 ناصر ربانی  09154486516   حضوری
19 خدمات شبانه‌روزی بهزیستی (19041054000) ارایه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه 19041054113 ناصر ربانی  09154486516   حضوری
20 خدمات شبانه‌روزی بهزیستی (19041054000) انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده (فرزندخواندگی، امین موقت) 19041054114 ناصر ربانی  09154486516 http://adoption.behzisti.net/

غیرحضوری

حضوری
21
 
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی از سازمان بهزیستی (19091055000)
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی از سازمان بهزیستی 19091055000 آقای صاحبی 05132232606 https://didehban.behzisti.gov.ir

غیرحضوری

حضوری
22
 
غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت (16021056000)
غربالگری وتشخیص افراد دارای اختلال طیف اتیسم توسط بهزیستی 16041056101 سمانه طاهری زاده 09387868222 https://autism.behzisti.net/ حضوری
23 غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت (16021056000) غربالگری اضطراب کودکان 6 – 5 سال ‏توسط بهزیستی 16041056102 طاهره سادات علوی 09155176058   حضوری
24 غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت (16021056000) غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی توسط بهزیستی 16021056103 نرگس ژیان عابد 09153170112 http://ambiliopy.behzisti.net

غیرحضوری

حضوری
25 غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت (16021056000) غربالگری،تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان توسط بهزیستی 16041056104 معصومه خاکزادی 09155013701   حضوری
26 غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت (16021056000) غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک (برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه) 16041056105 صدیقه حمزه 09153355125  

 

حضوری
27 احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی (19011057000) تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی 19041057100

اکرم لالوی - امور اجتماعی

آفرین تکبیری - امور توانبخشی

 

09153048718

05138465257

 

 

حضوری
28 احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی (19011057000) تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز و برق 19041057101 آقای فنودی 05132232616 http://sam.behzisti.net

غیرحضوری

حضوری
29 احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی (19011057000) صدورکارت شناسایی معلولین 19011057102 زهرا فردوسی 09159112381 http://icf.behcenters.ir

غیرحضوری

حضوری
30 احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی (19011057000) تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت دریافت پلاک ویژه خودرو معلولین 19011057103 الهام بهلولی 09155084072  

غیرحضوری

 
31 احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی (19011057000) تایید صلاحیت معلولین و معرفی به سازمان سنجش آموزش کشور 19011057105 خانم پورشمس 09153338020  

غیرحضوری

 
32 احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی (19011057000) تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان بیمه سلامت ایران 19011057106 عصمت پورشمس 09153338020  

غیرحضوری

 
33 احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی (19011057000) تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 19011057107 خانم لالوی 09153048718  

غیرحضوری

 
34   بسترسازی فرهنگی خانواده‌های فاقد فرزند (فرزندخواندگی، امین موقت) 19041058104 علی صباحی 09153027169 http://adoption.behzisti.net/

غیرحضوری

حضوری
35   ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی 19071058105 فاطمه گلیان 09155249015 https://pay.behzisti-kh.ir

غیرحضوری

حضوری
36 آگاهسازی آحاد مردم درخصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب‌های اجتماعی (19011058000) آگاه سازی آحاد مردم از برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه 19011058106 صدیقه حمزه 09153355125  

غیرحضوری

حضوری
37 آگاهسازی آحاد مردم درخصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب‌های اجتماعی (19011058000) برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی 19071058107 محبوبه عباس زاده لاله 09151889783  

غیرحضوری

حضوری
38 آگاهسازی آحاد مردم درخصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب‌های اجتماعی (19011058000) برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلولان 19011058108 پریسا فتحی 09153053156  

غیرحضوری

حضوری
39 آگاهسازی آحاد مردم درخصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب‌های اجتماعی (19011058000) آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها 19011058109 میترابلالی 09155571233  

غیرحضوری

حضوری
40 آموزش جامعه هدف بهزیستی (19071059000) ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروههای همیار زنان سرپرست خانوار 19071059100 اکرم لالوی  09153048718 https://sam.behzisti-kh.ir

غیرحضوری

حضوری
41 آموزش جامعه هدف بهزیستی (19071059000) ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده 19071059101 محمد غفاری زاده 05132232613 https://sam.behzisti-kh.ir

غیرحضوری

حضوری
42 آموزش جامعه هدف بهزیستی (19071059000) ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 19071059102     https://sam.behzisti-kh.ir

غیرحضوری

حضوری
43 آموزش جامعه هدف بهزیستی (19071059000) ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارت های زندگی 19071059103 نجمه ضیایی 09151331891 https://sam.behzisti-kh.ir

غیرحضوری

حضوری
44 آموزش جامعه هدف بهزیستی (19071059000) ارائه آموزش‌های عمومی درحوزه سلامت اجتماعی 19071059104 نسرین زحمت کش 09153610144 https://sam.behzisti-kh.ir

غیرحضوری

حضوری
45 آموزش جامعه هدف بهزیستی (19071059000) ارائه خدمات اجتماع محور پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی 19071059105 طاهره سادات علوی 09155176058 https://sam.behzisti-kh.ir

غیرحضوری

حضوری
46 آموزش جامعه هدف بهزیستی (19071059000) ارائه آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد و ایدز 19071059106 خانم عباس زاده 09151889783 https://sam.behzisti-kh.ir

غیرحضوری

حضوری
47 حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مددجویان (19011060000) پرداخت حق بیمه درمانی افراد تحت پوشش بهزیستی 19011060100 خانم پورشمس 09153338020 https://sam.behzisti-kh.ir

غیرحضوری

حضوری
48 حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مددجویان (19011060000) پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش بهزیستی 19011060103
 
آقای کشوری 05132232607   حضوری
49 حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مددجویان (19011060000) ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای اشتغال معلولین تحت پوشش بهزیستی 19011060104 آقای کشوری 05132232607   حضوری
50 حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مددجویان (19011060000) پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری، روستایی و عشایری 19011060105 اکرم لالوی  09153048718   حضوری
51 حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مددجویان (19011060000) حمایت بیمه ای تأمین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی 19041060106 ناصر ربانی  09154486516   حضوری
54 توانمند سازی و حمایت‌ مالی از افراد تحت پوشش بهزیستی (19091062000) پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی 19091062111 سمانه طاهری زاده 09387868222   حضوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر 4104
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 353