1402/07/10 9:9:49
:در سومين روز از هفته جهاني سالمندان عنوان شد
تمركز بهزيستي بر توانمندسازي و ارتقاء بهزيستي روانشناختي سالمندان است

مديركل بهزيستي خراسان رضوي با اشاره به شعار سومين روز از هفته جهاني سالمندي كه آموزش و توانمندسازي سالمندان است، گفت: طرح بهزيستي روانشناختي پيش سالمندي و سالمندي در سال گذشته فقط در دو استان خراسان رضوي و فارس به‌صورت پايلوت اجرا گرديد. هدف اين طرح، ارتقاء سلامت روان دوران پيش سالمندي و سالمندي با در نظر گرفتن سطوح مختلف پيشگيري و با رويكرد خانواده محوري و اجتماع محوري و در نهايت توانمندسازي سالمندان عزيز مي‌باشد.


دكتر مسعود فيروزي با بيان اينكه سازمان بهزيستي به عنوان متولي بخشي از امورات سالمندان وظايفي در قبال اين گروه از جامعه برعهده دارد، گفت: در دوران سالمندي، بهزيستي روان شناختي افراد كاهش مي‌يابد و خطر ابتلاء به بيماري‌هاي روحي و جسمي را در آنها افزايش مي‌دهد. بنابراين نيازهاي روانشناختي دوران سالمندي و پيش سالمندي بايد جدي گرفته شود تا بتوان دوران سالمندي پويايي را دركشور تجربه كرد. بهزيستي روان‌شناختي حاوي 6 مقياس است كه به اندازه‌گيري ابعاد خود پيروي، تسلط محيطي، رشد شخصي، روابط مثبت با ديگران، هدف در زندگي و پذيرش خود ساخته شده است.

وي افزود: طرح بهزيستي روانشناختي پيش سالمندي و سالمندي در 6 شهرستان بزرگ و پرجمعيت استان خراسان رضوي توسط 38 روانشناس و 40 مددكار آموزش ديده توسط سازمان بهزيستي اجرا گرديد. دو هزار و 780 سالمند در اين طرح مورد غربال قرار گرفتند كه 346 نفر از آنها نیازمند دريافت مشاوره و مداخلات روانی اجتماعی  تشخيص داده شده و 181 نفر نيز به منظور دریافت خدمات توسط مددكار به مراکز مختلف ارجاع داده شده‌اند. روند درمان و توانمندسازي براي اين افراد همچنان ادامه دارد.

مديركل بهزيستي خراسان رضوي با اشاره به اينكه اين طرح دستاوردهاي بسيار خوبي داشته است، گفت: زمان آغاز اجراي اين طرح بهمن ماه سال گذشته بوده و بخش وسيعي از آن در سال جاري انجام گرفته است. قطعا نتايج به دست آمده از اجراي اين طرح در سال گذشته در چيدمان و ارتقاي كيفيت آن در سال جاري تاثيرگذار خواهد بود. امسال نيز اين طرح با گستردگي بيشتري و  براي جامعه هدف وسيع‌تري اجرا خواهد گرديد.

کد خبر 2597
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 144

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها