1401/07/11 13:36:43
پاسخ معاون اجتماعی بهزیستی در خصوص صف‌های طولانی متقاضیان فرزندخواندگی
اکنون فرزندی برای واگذاری نداریم

شهره شاهرودی معاون اجتماعی بهزیستی خراسان‌رضوی است. سؤال وجواب نخستمان بدون مقدمه به‌موضوع فرزندخواندگی و واگذاری کودکان شیرخوارگاه حضرت علی‌اصغر(ع) به‌زوج‌های نابارور وخانواده‌های متقاضی مربوط است. پاسخ معاون اجتماعی بهزیستی نیز به‌صراحت سؤال است. اومی‌گوید: اکنون که‌با شما صحبت می‌کنیم هیچ فرزندی برای سپردن به‌این خانواده‌ها درقالب طرح فرزندخواندگی نداریم.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان‌رضوی در گفتگو با شهرآرا ادامه می دهد: تعداد ۴۴‌فرزند درشیرخوارگاه حضرت علی‌اصغر(ع) هستند. شاهرودی به‌این نکته تأکید دارد که‌این آمار باورود وخروج بچه‌ها متغیر است. اومی‌گوید: باهمین آمار تعداد بچه‌هایی که‌قابلیت واگذاری دارند دو یاسه نفر است که‌این تعداد دربرابر تعداد خانواده‌هایی که‌تقاضا دارند بسیار ناچیز واندک است.
به‌گفته او اکنون به‌ازای هر کودک شیرخوارگاه ۱۴‌خانواده متقاضی وجود دارد.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان‌رضوی دوباره به‌همان نکته ابتدایی‌اش -نبود فرزند- اشاره دارد و درتوضیحاتی تکمیلی بیان می‌کند: باید کودکی را که‌ واجد شرایط است، داشته باشیم تا بتوانیم به‌خانواده‌ها بسپاریم. خانواده‌ها تصورشان این است که‌همه کودکان ونوجوانانی که‌به‌بهزیستی تحویل داده می‌شوند قابلیت رفتن به‌کانون خانواده رادارند اما بخشی ازاین کودکان دارای والدینی هستند که‌به‌دلایلی نظیر اعتیاد، زندان، کودک‌آزاری و... به‌صورت موقت درمراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند تاخانواده واقعی خود کودک، شرایط مطلوبی پیدا کند وبتواند مسئولیت ومراقبت کودک رابر عهده بگیرد.
حس مالکیت و تأکید خانواده‌ها برای سرپرستی دائمی فرزند ازمواردی است که‌شاهرودی به‌آن اشاره دارد. اومی‌گوید همین حس سبب شده است خانواده‌های متقاضی کمتر سراغ طرح‌های دیگر بهزیستی نظیر «امین موقت» بروند.
اما شرایط فرزندخواندگی رامعاون اجتماعی بهزیستی خراسان‌رضوی خلاصه این‌طور توضیح می‌دهد: شرط وشروطی برای خانواده‌ها وجود دارد که‌خانواده‌ها راواجد شرایط فرزندخواندگی می‌کند؛ ازجمله آنکه زوج‌ها باید پنج سال ازازدواجشان گذشته وعدم‌فرزندآوری آن‌ها به‌اثبات رسیده باشد.
شاهرودی شرط سنی زوج‌ها رایکی دیگر ازشروط واگذاری فرزند بیان می‌کند. به‌گفته اوباید یکی اززوج‌ها ازلحاظ سنی بیشتر از۳۰‌سال سن داشته باشند.
اما یکی ازنقدهای خانواده‌ها درباره فرزندخواندگی، طولانی بودن این فرایند است. این نقد برای معاون اجتماعی بهزیستی خراسان‌رضوی چندان ناآشنا نیست. توضیحات اودراین‌باره ازاین قرار است: این گلایه راخانواده‌ها همیشه مطرح کرده‌اند اما باید توجه داشته باشند که‌این فرایند به‌پیگیری خود خانواده‌ها نیز بستگی دارد. چنانچه پیگیری‌های مستمر ازسمت خانواده باشد فرایند فرزندخواندگی حداکثر دو ماه زمان می‌برد.

 

کد خبر 428
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
تعداد بازدید 216

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی