1401/12/24 11:5:43
در رسانه | ۲۰ شهرستان خراسان رضوی دارای مرکز اورژانس اجتماعی است

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۲۰ شهرستان خراسان رضوی دارای مرکز اورژانس اجتماعی هستند.

نسیم بوستانی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: هرچند تماس‌هایی که در شهرهای مختلف با اورژانس اجتماعی گرفته می‌شود به لحاظ نوع آسیب‌ها متفاوت هستند، اما کودک آزاری و خشونت‌های خانگی در صدر تماس‌های اورژانس اجتماعی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰ شهرستان خراسان رضوی دارای مرکز اورژانس اجتماعی هستند، عنوان کرد: اورژانس اجتماعی شهرستان مشهد چون خدمات بیشتری را ارائه می‌دهد، گسترده‌ترین خدمات را دارد و شبانه‌روزی اقدام به پذیرش مددجویان می‌کند اورژانس سطح یک است.

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی بیان کرد: هم اکنون اورژانس اجتماعی ۷ شهرستان سطح ۲ و اورژانس ۱۱ شهرستان سطح ۳ هستند، اگرچه اورژانس‌های سطح ۲ باید دارای خوابگاه باشند و به صورت شبانه‌روزی مددجویان را پذیرش کند اما مدت اقامت مددجو در آنها کمتر از مدت اقامت در خوابگاه‌های شهرستان مشهد است.

وی عنوان کرد: تمامی اورژانس‌های سطح ۲خوابگاه دارند، در مجموع ۸۰ تا ۹۰ درصد فضاهای خوابگاه‌های اورژانس اجتماعی در شهرهای خراسان رضوی نزدیک به استانداردها و دستورالعمل‌ها هستند.

بوستانی از کمبود نیرو به عنوان یک معضل جدی نام برد و افزود: علاوه بر اورژانس اجتماعی در کل سازمان بهزیستی با معضل کمبود نیرو  مواجه هستیم.

وی بیان کرد: چون حوزه اورژانس اجتماعی به واسطه نوع خدماتی که ارائه می‌دهد و فرسودگی که برای نیروها ایجاد می‌کند آنها را خسته می‌کند به همین دلیل برای اورژانس‌های اجتماعی در برخی شهرستان‌ها نیروی مازاد درخواست دادیم.

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در ادامه به وضعیت خودروهای اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: چون سال‌هاست که از خودروهای اورژانس اجتماعی استفاده می‌شود و از سویی نوع مأموریت‌هایشان در فضاهای پرخطر است و آسیب زیادی می‌بینند به همین دلیل فرسوده هستند.

وی گفت: خودروهای اورژانس‌های اجتماعی در شهرستان‌های خراسان رضوی بیش از ۱۸ تا ۲۰ سال است که فعالیت می‌کنند به همین دلیل خودروها دچار فرسودگی شده‌اند.

بوستانی خاطرنشان کرد: هرچند سازمان بهزیستی کشور اقدام به خرید خودرو نموده ولی چون خودروها عادی نیستند و نیاز به تجهیزات ویژه‌ای دارند اعتبار بسیاری هم برای مجهز کردن نیاز است.

وی با بیان اینکه تعداد نیاز خراسان رضوی را به خودروی اورژانس اجتماعی اعلام نموده‌ایم، بیان کرد: با توجه به اینکه خودروها بعد از ۱۵ سال از رده خارج می‌شوند خودروهای موجود همین وضعیت را دارند.

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: اگرچه تماس‌هایی که در شهرهای مختلف با اورژانس اجتماعی گرفته می‌شود به لحاظ نوع آسیب‌ها متفاوت هستند، اما کودک آزاری و خشونت‌های خانگی در صدر تماس‌های اورژانس اجتماعی قرار دارند.

وی با بیان اینکه حذف آسیب‌های اجتماعی ممکن نیست اما با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان آن را کنترل کرد، گفت: توانمندسازی مددجویان یکی از خدمات اورژانس اجتماعی است که برای عموم مردم همچنان ناشناخته باقی مانده است.

 بوستانی اظهار کرد: یکی از اقدامات بهزیستی ارائه خدمات روانشناختی، مددکاری و... به مددجویان و خانواده‌های آنها برای بازپیوند مددجو با خانواده است.

کد خبر 1041
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
تعداد بازدید 86

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی