FA EN
* کرونا_را_شکست_می دهیم *                       * کرونا_را_شکست_می دهیم *

بازی " از خانه تا خانواده" دربهزیستی رونمایی شد

بازی " از خانه تا خانواده"  دربهزیستی رونمایی شد

خلاصه خبر یکشنبه 26 آبان 1398

اولین کارگاه آموزشی ارزشیابی طرح پایلوت غربالگری شنوایی ویژه کودکان 3 تا 6 سال و رونمایی از بازی "ازخانه تا خانواده" در محل بهزیستی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، اولین کارگاه آموزشی ارزشیابی طرح پایلوت غربالگری شنوایی ویژه کودکان 3 تا 6 سال  صبح امروز یکشنبه 26 آبان ماه با حضور سرپرست  دفترامورزنان و خانواده استانداری خراسان رضوی، مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی، معاونین بهزیستی و کارشناسان بهزیستی و اعضای کانون توسعه مهدها در اداره بهزیستی مشهد برگزارشد.

درحاشیه این کارگاه آموزشی ارزشیابی  از طرح بازی " از خانه تا خانواده" رونمایی شد.

این بازی به منظور آموزش های پیشگیرانه در حوزه شنوایی و به صورت  تاس، منچ و کارت های ستاره  و به صورت نمادی از گوش طراحی شده است که با حضور 4 نفر از اعضای خانواده انجام می شود.

این بازی عوامل خطر آفرین برای شنوایی را به کودکان یادآوری می کند تا کودک با  انجام کارهای خطرناک و حادثه ساز به سلامت شنوایی خود آسیب نزند.

فرم ثبت نظر کاربران